Přihlášky

Přihláška do tenisového klubu Krak Brno

 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………………….

Termín kurzu: …………………………………………………….

Podpis rodičů: …………………………………………………..

Kontakt: tel…………………., e-mail………………………...

 

 

……………………zde odstřihnout..............................................

Platbu lze provést osobně u trenérů na kurtech nebo přes účet č. 305585476/0300. Při platbě přes účet uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte, např. při nar.1.2.2006 bude variabilní symbol  ve tvaru 01022006, při nar.20.12.2006 ve tvaru 20122006. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.